مناسبت ها

دبیرستان دوره دوم غیردولتی دخترانه دیبا

سخن مديريت 

همراهان صمیمی؛

معجزه زمانی اتفاق میافتد که دستهای معجزه گر و پیامبرگونه معلم غبار از روح دانش آموزان برگیرد تا بتواند نغمه زیبایش را به گوش جانشان برساند. ما برای احیای مجدد بزرگترین تمدن جهان نیازمند جوانانی سالم خردورز حق طلب و مسئولیت پذیر هستیم. این مهم به وقوع نخواهد پیوست مگر اینکه فضایی سرشار از صمیمیت، روحیه گروهی، عاطفی دوستانه و شاد و با نشاط ایجاد کنیم تا احساس

رضایتمندی و استقلال طلبی را در فرزندان خود رشد و ارتقا دهیم. تعلیم و تربیت رسالت مشترک ،خانواده مدرسه و جامعه است. به خصوص در عصری که فضای مجازی ورسانه هاي جهانی موجب بروز تغییراتی بنیادین در سبک زندگی افراد فرهنگ ،جوامع ادبیات گفتاری و نوشتاری و... شده است حضور پرشتاب نسل جوان در شبکه های مجازی...

ادامه ...
دبیرستان دوره دوم غیردولتی دخترانه دیبا

اخبار

مقالات

 راه های ترویج فرهنگ مطالعه داشتن علم و آگاهی به خود و محیط اطراف خویش از ویژگی های مهم انسانی است که او را از سایر موجودات اطراف خویش جدا می...

بیشتر